Documenten Contact Sitemap Links
Getoond: 1-3 van 3 resultaten.

Tegemoetkoming CM

Voortaan staan de documenten voor de tegemoetkoming van financiële zaken onder de pagina "documenten".

Giften aan vzw KLJ Sinaai

Hoe kan u ons helpen?
We willen met KLJ Sinaai, ondersteund door vele enthousiaste leden, ouders, oud-leiding en sympathisanten, een groot deel van de financiële middelen zelf samenbrengen. Naast de activiteiten die we organiseren, komen we bij u met de vraag of u ons initiatief zou willen ondersteunen door een vrije gift te doen.
De schenking dient te gebeuren op het rekeningnummer BE 96 7343 7734 9005 op naam van KLJ: Groene Kring vzw, met vermelding van: "GIFT 45020 + rijksregisternummer van de schenker"
Wanneer het totaal van uw giften aan onze organisatie jaarlijks minimum €40 bedraagt, heeft u recht op een fiscaal attest. Dat attest stuurt KLJ nationaal op in het jaar volgend op de gift. Als u bijvoorbeeld in 2018 een gift van €100 doet aan KLJ Sinaai, ontvangt u in 2019 daarvoor een fiscaal attest, zodat u dit kan opnemen in uw belastingaangifte. U recupereert zo 45% van het gegeven bedrag.

Low Budget Party 2019